Gia đình nuôi bò sát làm thú cưng trong khu vườn 1.400 m2

Xã hội
Kỳ đà hoa, rùa bạch tạng, cự đà... được gia đình anh Ngô Hoài Nam (Bình Dương) nuôi trong vườn nhà để làm thú cưng.