Giải quyết bức xúc của dân qua ứng dụng “Đô thị Thủ Đức”

Xã hội
Thủ Đức trở thành quận đầu tiên ở TPHCM đưa vào sử dụng ứng dụng “Đô thị Thủ Đức” trên thiết bị di động để người dân dễ dàng góp ý phản ánh các vấn đề xã hội đến chính quyền một cách nhanh chóng.
Xem thêm