Giật mình với 'công nghệ' thảm đường tại nút giao thông trăm tỷ

Xã hội
Nhà thầu thảm mặt đường khi trời vừa mưa xong, nước còn đọng nhiều trên mặt đường. Xe lu lội trong nước lạnh rồi lại lăn trên thảm nhựa nóng, trong khi việc giữ nhiệt độ nhựa khi thảm là yếu tố quyết định đến chất lượng mặt đường.
Xem thêm