Gió mùa Đông Bắc gây mưa lớn vùng rộng các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ

Xã hội
Đợt gió mùa Đông Bắc khá mạnh tràn xuống nước ta từ đêm nay sẽ gây mưa một vùng rộng ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.