Hà Nội chốt giá vé tàu Cát Linh - Hà Đông

Xã hội
Trước thời điểm đưa vào khai thác thương mại, UBND Hà Nội thông qua các phương án giá vé tuyến đường sắt trên cao Cát Linh, Hà Đông.
Xem thêm