Hà Nội quyết năm 2025 sẽ không dùng túi nilon

Xã hội
Hà Nội tiến tới không sử dụng túi nilon trong các hoạt động thường nhật từ năm 2025.