Hà Nội thu lệ phí đăng ký cư trú từ 1/9

Xã hội
Từ ngày 01/9 tới đây, Hà Nội sẽ áp dụng thu lệ phí đăng ký cư trú. Đó là nội dung mới của Quyết định số 43 mà UBND TP Hà Nội vừa ban hành về việc thu lệ phí đăng ký cư trú trên địa bàn thành phố.