Hai đặc điểm đáng chú ý của bão số 16 - Tembin

Xã hội
Bão số 16 - Tembin có 2 đặc điểm đáng chú ý: Cường độ bão suy yếu nhanh khi di chuyển vào gần bờ và tương tác với địa hình, hệ thống không khí lạnh bổ sung làm cản trở quá trình bão hoạt động mạnh lên; xu hướng cơn bão di chuyển hơi lệch xuống phía Nam sau từng giờ di chuyển.
Xem thêm

VIDEO MỚI NHẤT