Hai nhà máy thép gây ô nhiễm ở Đà Nẵng được hoạt động thêm 6 tháng

Xã hội
UBND thành phố Đà Nẵng đồng ý cho hai nhà máy thép Dana - Ý và Dana – Úc hoạt động sản xuất thép trở lại từ ngày 26/3 để xử lý những tồn tại liên quan của doanh nghiệp và giảm thiểu các thiệt hại phát sinh khi dừng hoạt động.
Xem thêm