Hàng chục nghìn cuốn sách giáo khoa giả bị phát hiện ở Hà Nội

Xã hội
Hơn 30.000 sách giáo khoa, 40.000 đĩa tiếng Anh giả được quản lý thị trường ở Hà Nội phát hiện ngày 22/5.