Hàng nghìn cành anh đào Nhật Bản khoe sắc trong Lễ hội hoa

Xã hội
Những công việc cuối cùng cho Lễ hội Hoa anh đào Nhật Bản tại Hà Nội đã cơ bản hoàn tất.
Xem thêm

VIDEO MỚI NHẤT