Hàng nghìn hộ dân Quảng Bình thiếu nước sạch vì khô hạn kéo dài

Xã hội
Tình trạng người dân thiếu nước sinh hoạt, hồ đập cạn nguồn nước dự trữ xảy ra ở nhiều khu vực tại Quảng Bình do thời tiết khô hạn kéo dài hai tháng qua.