Hàng nghìn tấn ngao chết trắng tại Thanh Hóa

Xã hội
Diện tích nuôi ngao dày gấp 4-5 lần cho phép khiến hàng nghìn tấn ngao của các hộ nuôi tại Hậu Lộc bị sặc bùn, chết trắng.
Xem thêm

VIDEO MỚI NHẤT