Hàng rào bảo vệ trên cao tốc 11.000 tỷ bị xé nát bươm

Xã hội
Cao tốc La Sơn - Túy Loan đang trong giai đoạn hoàn thiện, nhưng hiện xảy ra tình trạng người dân tùy tiện phá bỏ hàng rào kẽm gai bảo vệ cao tốc để mở những đường ngang vào rừng khai thác, vận chuyển gỗ.
Xem thêm