Hàng triệu tấn rác chôn lấp, TPHCM tìm cách xử lý ra sao?

Xã hội
Hiện nay, tại TPHCM có nhiều bãi rác chôn lấp đã đóng cửa, ngưng tiếp nhận từ hơn chục năm. Tuy nhiên, để không ảnh hưởng đến môi trường sống người dân, TPHCM khẩn trương tìm cách xử lý…
Xem thêm