HĐND Đà Nẵng họp bãi nhiệm Chủ tịch, ông Nguyễn Xuân Anh vắng mặt

Xã hội
Tại kỳ họp bất thường diễn ra sáng nay (24/11), Hội đồng Nhân dân (HĐND) thành phố Đà Nẵng khóa IX tiến hành công tác nhân sự thuộc thẩm quyền. Dù đang là Chủ tịch HĐND thành phố nhưng ông Nguyễn Xuân Anh vắng mặt tại cuộc họp này.
Xem thêm