HĐND Đà Nẵng thống nhất bãi nhiệm ông Nguyễn Xuân Anh

Xã hội
Sáng 24/11, 48/49 đại biểu Hội đồng Nhân dân (HĐND) thành phố Đà Nẵng khóa IX đã thống nhất thông qua Nghị quyết về việc bãi nhiệm chức chức danh Chủ tịch HĐND và đại biểu HĐND đối với ông Nguyễn Xuân Anh.
Xem thêm