Hé lộ kết quả điều tra sơ bộ thảm kịch rơi máy bay Ethiopia

Xã hội
Cơ quan điều tra vụ rơi máy bay của Ethiopian Airlines vừa đưa ra kết luận sơ bộ rằng hệ thống an toàn tự động đã được kích hoạt trước khi máy bay rơi.
Xem thêm