DMCA.com Protection Status

Hoa sữa nở tại bãi rác Nam Sơn

Xã hội
Hơn trăm cây hoa sữa bắt đầu nở hoa dọc hai bên đường vào bãi rác Nam Sơn sau hơn 3 tháng được đánh chuyển từ Tây Hồ về đây trồng.