Hôm nay mưa đặc biệt to từ Hà Tĩnh đến Quảng Bình

Xã hội
Hôm nay, các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Bình vẫn duy trì mưa đặc biệt to. Tuy nhiên mưa lớn chỉ kéo dài hết hôm nay ở khu vực này. Trong khi đó Quảng Trị đến Phú Yên, mưa kéo dài đến 21/10.