DMCA.com Protection Status

Hơn 1.000 xe máy chìm nghỉm trong bãi ở Sài Gòn

Xã hội
Nước ngập 1-1,5 m nhấn chìm cả nghìn xe máy, nhiều chiếc chỉ còn nhô gương chiếu hậu lên mặt nước, chủ nhân phải vất vả mò tìm nhận dạng xe mình.
Xem thêm