Hơn 1.000 xe máy chìm nghỉm trong bãi ở Sài Gòn

Xã hội
Nước ngập 1-1,5 m nhấn chìm cả nghìn xe máy, nhiều chiếc chỉ còn nhô gương chiếu hậu lên mặt nước, chủ nhân phải vất vả mò tìm nhận dạng xe mình.
Xem thêm

VIDEO MỚI NHẤT