Hơn 15 ha rừng phòng hộ ở Quảng Bình cháy suốt 10 tiếng

Xã hội
Sau hơn 10 tiếng phát hỏa, 15ha rừng phòng hộ ven biển ở huyện Quảng Ninh (Quảng Bình) cháy rụi.