Hơn trăm người lập chốt chặn xe chở rác vào bãi ở Lai Châu

Xã hội
Người dân bản Nà Bỏ tố bãi rác Pha Lìn (Lai Châu) gây ô nhiễm trầm trọng tới nguồn nước sinh hoạt và sản xuất.
Xem thêm