Hợp thức hóa mại dâm: Người trong 'nghề' nói gì?

Xã hội
Đang có những ý kiến trái chiều, tranh luận về việc công nhận hay không công nhận mại dâm là một nghề. Còn những người trong "nghề" nói gì về điều này?
Xem thêm

VIDEO MỚI NHẤT