Hợp thức hóa mại dâm: Người trong 'nghề' nói gì?

Xã hội
Đang có những ý kiến trái chiều, tranh luận về việc công nhận hay không công nhận mại dâm là một nghề. Còn những người trong "nghề" nói gì về điều này?
Xem thêm