Không chịu nhường nhau, tài xế grab lấy mũ bảo hiểm đập vào đầu người phụ nữ

Xã hội
Cả hai cùng đi tắt để qua đường nhưng không ai chịu nhường nhau, tài xế grab sau đó hùng hổ cầm mũ bảo hiểm đập vào đầu người phụ nữ.