Không có vùng cấm xử lý sai phạm tích 'bom nước' ở thủy điện Thượng Nhật

Xã hội
Theo ông Phan Ngọc Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh TT-Huế, cần căn cứ vào các quy định pháp luật hiện hành về phòng chống thiên tai để xử lý nghiêm trường hợp vi phạm tích nước trái phép ở nhà máy thủy điện Thượng Nhật; tuyệt đối không có vùng cấm.
Xem thêm