Không khí đền Thiên Trường trước giờ khai ấn

Xã hội
Chỉ còn vài tiếng nữa là đến thời điểm khai Ấn đền Trần (Nam Định), khu vực đền Thiên Trường - nơi diễn ra lễ khai và phát ấn đã nhộn nhịp. Công tác chuẩn bị cũng như phương án bảo về an ninh trật tự đã được tỉnh Nam Định chuẩn bị sẵn sàng cho nhân nhân về lễ và xin ấn được thuận lợi và an toàn.

VIDEO MỚI NHẤT