Kiều bào nối vòng tay lớn, hát múa cùng chiến sĩ Trường Sa

Xã hội
Giữa tháng 4/2019, 55 đại biểu kiều bào từ 19 quốc gia trở về Việt Nam, tham gia hành trình thăm huyện đảo Trường Sa và nhà giàn DK1. Cùng với các nghệ sĩ tỉnh Yên Bái, Vĩnh Long, các kiều bào đã chung vui văn nghệ cùng cán bộ, chiến sĩ nơi đây.
Xem thêm