Kỳ lạ: Xe đạp không xích

Xã hội
Xe được trang bị hệ thống "Driven system" giúp truyền năng lượng trực tiếp từ bàn đạp đến bánh sau mà không cần dùng xích.
Xem thêm