Kỷ luật cán bộ huyện nhắn tin gỡ rối cho nhà thầu

Xã hội
Sau khi xảy ra giằng co giữa người của nhà thầu với dân địa phương, ông Trần Cao Cường đã nhắn tin tư vấn cách giải quyết.
Xem thêm

VIDEO MỚI NHẤT