Kỷ luật khiển trách Chủ tịch UBND quận 12 Lê Trương Hải Hiếu

Xã hội
Ông Lê Trương Hải Hiếu, Thành ủy viên, Chủ tịch UBND quận 12 đã vi phạm khi có quan hệ tình cảm với một phụ nữ và có con chung nhưng chậm báo cáo tổ chức.
Xem thêm