Lai Châu phá nhổ gần 7.000 m2 cây thuốc phiện

Xã hội
Lực lượng chức năng tỉnh Lai Châu cho biết từ tháng 9/2018 tới tháng 5/2019, các đơn vị phá nhổ gần 7.000m2 cây thuốc phiện trồng trái phép.