Làm sạch sông Tô Lịch bằng công nghệ NB: Người dân nói gì sau 3 ngày thử nghiệm?

Xã hội
Các thiết bị sử dụng công nghệ của Nhật Bản được đặt thí điểm dưới lòng sông Tô Lịch.