Lãnh đạo Đảng, Nhà nước chào Chủ tịch nước Trần Đại Quang lần cuối

Xã hội
Sau lời điếu của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, các lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng gia quyến đi quanh linh cữu Chủ tịch nước Trần Đại Quang, chào tiễn biệt lần cuối.
Xem thêm