Lãnh đạo nếu yếu kém nên chủ động từ chức

Xã hội
Thủ tướng chính phủ vừa ban hành kế hoạch tổ chức thực hiện thi đua cán bộ, công chức, viên chức thực hiện văn hóa công sở.