Lạnh người với hơn 2 tấn đầu đạn trong vườn nhà dân

Xã hội
Ngày 11/1, cơ quan chức năng Hưng Yên phong tỏa hiện trường tìm hướng xử lý 2 tấn đầu đạn được chất đống trong vườn nhà dân.
Xem thêm