Lễ viếng nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười

Xã hội
Tang lễ đồng chí Đỗ Mười tổ chức theo nghi thức Quốc tang. Lễ viếng đồng chí Đỗ Mười bắt đầu từ 7 giờ, ngày 6/10/2018 đến 7 giờ 30 phút, ngày 7/10/2018 tại Nhà Tang lễ quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội và tại Hội trường Thống Nhất Thành phố Hồ Chí Minh.
Xem thêm