Lo ngại mất trộm, Hà Nội 'mặc áo giáp' cho cây sưa đỏ

Xã hội
Lo ngại trước nguy cơ trộm những cây sưa đỏ có giá trị hàng tỷ đồng, Hà Nội cho làm rào sắt, căng dây thép gai để bảo vệ loài cây quý này.
Xem thêm

VIDEO MỚI NHẤT