Loài cây xâm hại tăng số lượng gấp 40.000 lần trong một tháng

Xã hội
Từ 10 cây ban đầu, bèo tây có thể sinh sôi lên 40.000 cây trong một tháng, khiến nhiều quốc gia trên thế giới đau đầu tìm cách kiểm soát.