Lốc bụi quét qua sân trường trung học ở Mỹ

Xã hội
Một cơn lốc xoáy ngắn quét qua trường trung học Pueblo West cuốn theo một lượng lớn cát bụi lên không trung.
Xem thêm