Lời khai nhóm sát nhân do Lê Đình Kình cầm đầu ở Đồng Tâm

Xã hội
Dù không có đất ở, đất canh tác trong diện tích mà xã Đồng Tâm bàn giao cho Bộ Quốc phòng, nhưng Lê Đình Kình vẫn cầm đầu nhóm gây rối, nhiều lần làm mất an ninh trật tự trên địa bàn.