Manh mối thông tin vụ trao nhầm con 42 năm ở Hà Nội

Xã hội
Phòng Tư pháp quận Ba Đình là nơi lưu giữ sổ đăng ký khai sinh của các nhân khẩu thường trú trên địa bàn quận và cơ quan này cho biết, sẽ nhanh chóng rà soát lại thông tin.
Xem thêm