Máy bay đâm vào nhà kho ngay khi cất cánh, 10 người chết

Xã hội
Toàn bộ 10 người trên phi cơ cỡ nhỏ thiệt mạng khi nó bị lệch sang trái và rơi xuống nhà chứa máy bay bốc cháy.