Máy xúc lật đè chết người lái dưới mương nước

Xã hội
Trong lúc đang điều khiển máy xúc đất ở mương thủy lợi, do đất bị lún nên người lái máy nhảy xuống thì bị máy xúc đè chết tại chỗ.
Xem thêm