DMCA.com Protection Status

Miền Bắc ấm dần

Xã hội
Hôm nay nền nhiệt các tỉnh miền Bắc tăng lên, rét đậm rét hại chỉ còn ở các vùng núi cao.