DMCA.com Protection Status

Miền Bắc bắt đầu mưa rét

Xã hội
Từ hôm nay miền Bắc bắt đầu một đợt rét mới, kéo dài khoảng 3-4 ngày.