DMCA.com Protection Status

Miền Bắc rét kéo dài

Xã hội
Do không khí lạnh liên tục được bổ sung nên dự báo đợt rét ở miền Bắc sẽ kéo dài nhiều ngày tới.