Miền Nam giảm mưa, miền Bắc hửng nắng

Xã hội
Hôm nay các tỉnh miền Nam và Tây Nguyên tiếp tục có mưa nhưng cường độ giảm so với ngày hôm qua. Trong khi miền Bắc chỉ còn mưa vào sáng sớm, ban ngày trời hửng nắng.