Miền Trung bước vào 3 ngày đỉnh điểm mưa lũ

Xã hội
Hôm nay, các tỉnh miền Trung, Nam Bộ và Tây Nguyên bước vào 3 ngày đỉnh điểm của đợt mưa lũ đang diễn ra, trong đó mưa lớn nhất tại Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi.