Mục kích 30 cống xả thải ra Hồ Tây, đe doạ môi trường hồ

Xã hội
Lãnh đạo quận Tây Hồ, Hà Nội cho biết, tại Hồ Tây hiện có tổng cộng 30 cống xả thải vào hồ. Ghi nhận tại các cống xả này cho thấy, có nơi nước bốc mùi xú uế, cá chết vẫn còn.
Xem thêm